Priser och tjänster

På denna sida hittar ni de tjänster från Stockholm Exergi som utgår från den digitala plattformen Intelligy. Oavsett tjänst finns alltid följande funktionalitet på intelligy:

 • Aktuell status avseende värmeanvändning samt temperatur i fjärrvärmens tillopp och retur.
 • Obegränsat antal användare med rollhantering
 • Översikt av fastighetsbestånd, händelseloggar och historiska mätvärden
Backdrop
Intelligy Start

Bättre koll på fastigheten utan kostnad

 • Tre st inomhussensor för att mäta inomhustemperatur
 • Aktuell inomhustemperatur i utvalda lägenheter med historik ett år bakåt.
 • Temperatur i radiokretsens tillopp
 • Veckobaserade insikter avseende värmeanvändning, returtemperatur och inomhustemperatur.
Läs mer om vad som ingår
Kostnadsfritt
Pris exkl.moms

Inomhusklimat

Värmesystem

Driftkoll

Få full koll på ert värmesystem

 • Översikt av värmesystem och undercentral
 • Automatisk övervakning av ert värmesystem
 • Larm via SMS och e-post
 • Översikt av aktuella och historiska larm i alla fastigheter
300 SEK
per månad
Pris exkl. moms
Driftövervakning

Överlåt övervakningen till oss

 • All funktionalitet i Driftkoll
 • Övervakning och hantering av larm dygnet runt
 • Årlig funktionskontroll på plats
 • Skriftlig driftanalys och telefonsupport
600 SEK
per månad
1 900 SEK
Startavgift
Pris exkl. moms

Fastighetsel

Eloptimering

Optimera er elförbrukning

 • Automatisk övervakning av elsystemet
 • Insikter och analys i ett digitalt verktyg
 • Styr energiflöden och optimera nyttan
25 000 SEK
Startavgift
Pris exkl. moms
Solceller

Producera er egen el

 • Sänk era löpande elkostnader
 • Hjälp med projektering, bidragsansökan och installation
 • Automatisk övervakning
Offereras
Kontakta oss
Pris exkl.moms
Lagring av el

Lagra energi för bättre ekonomi och större trygghet

 • Sänk nätabonnemangskostnaden
 • Skaffa autonomi vid strömavbrott
 • Använd din solel bättre
 • Delta i marknaden för elnätstjänster
Offereras
Kontakta oss
Pris exkl.moms
Laddstolpar

Ladda elbilen hemma

 • Jämt uttag och en rättvis fördelning mellan bilar
 • Hjälp med projektering, bidragsansökan och installation
 • Unik fasbalanseringsteknik skyddar huvudsäkringen
Offereras
Kontakta oss
Pris exkl.moms

Logga in för att komma igång

Intelligy är tillgängligt för alla fjärrvärmekunder hos Stockholm Exergi. Logga in på Mina sidor för att tecka de tjänster ni är intresserade utav.